Prezentare proiect

 

 

 • Cum te putem ajuta?

 • Pentru cei în căutarea unui loc de muncă - această pagină te ajută să identifici mai ușor ocazi de angajare în apropierea ta dar și să îți realizezi și promovezi un Curriculum Vitae modern și clar pentru angajatori. Vei putea găsi aici anunțuri de locuri de muncă dar și informații despre cursuri de formare profesională pe diverse domenii.

 • Pentru cei care dorescă să angajaze persoane în căutarea unui loc de muncă, pagina vine cu aplicații de la persoane în apropierea afacerii tale, descrierea experienței și competențelor acestora precum și o serie de informații suport pentru angajatori. 

 

 

 • Despre proiect

Pagina este dezvoltată în cadrul proiectului ”Servicii sociale integrate pentru comunitățile din GAL Țara Năsăudului”  coordonat de Asociația Grupul de Acțiune Locală Țara Năsăudului în parteneriat cu Fundația HEKS / EPER România și Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj.

Proiectul furnizează servicii de informare și consiliere, medierea muncii, formare profesională și dezvoltare a afacerilor prin sesiuni de cursuri și finanțări nerambursabile. Prin aceasta proiectul își propune să contribuie la bunăstarea comunităților rurale din partea de nord a județului Bistrița.

Proiectul se adresează persoanelor cu domiciliul din comunele Romuli, Telciu, Coșbuc, Salva, Nimigea, Dumitra, Rebrișoara, Rebra, Sieu-Măgheruș, Sintereag, Parva, Feldru și orașul Năsăud.

Finanțarea acestor activități se realizează prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Componenta 1: Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și / sau în orașe cu o populație de până în 20.000 locuitori – Regiuni mai puțin dezvoltate. Axa prioritară în care se înscrie proiectul este : Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității

 

Prezentare parteneri

 

 


Grupul de Acțiune Locală Țara Năsăudului

 • Grupul de Acțiune Locală Țara Năsăudului este o asociație care are ca scop principal dezvoltarea durabilă a comunitatilor din zona Someșul Mare incluzând comunele: Romuli, Telciu, Coșbuc, Salva, Nimigea, Dumitra, Rebrișoara, Rebra, Șieu-Măgheruș, Șintereag, Parva, Feldru și orașul Năsăud. 
 • Asociația sprijină dezvoltarea comunităților prin promovarea cooperării pentru rezolvarea unor probleme comune, prin conceperea și implementarea proiectelor provenite din diverse surse de finanțare punând bazele identificării nevoilor locale, ale întăririi capacității de dezvoltare și implementării strategiei de dezvoltare locală în vederea conservării patrimoniului rural și cultural, ale dezvoltări mediului economic și îmbunătățirii abilităților organizatorice ale comunităților locale.
 • Organizația deține vasta experiență în managementul proiectelor prin membri bordului și prin proiectele depuse și implementate prin intermediul fondurilor europene, inclusiv proiectul prin care s-a înființat prezenta Asociație.

 

Fundația HEKS / EPER România 

 

 • Fundatia HEKS/EPER Romania a fost înregistrată în decembrie 2015 și este operationala din mai 2016, odata cu deschiderea biroului din Cluj-Napoca. Misiunea Fundației este de a susține persoanele din Romania care au nevoie de ajutor economic si social.
 • Proiectele noastre se adreseaza grupurilor marginalizate și vulnerabile din societatea românească.Pentru implementarea acestora, colaborăm cu organizații non-guvernamentale partenere din țară și străinătate. Din februarie 2018, Fundația HEKS/EPER Romania este furnizor acreditat pentru prestarea de servicii de informare, consiliere si medierea muncii.
 • Principalele activități ale fundatiei sunt in domeniile: 1) educational (sprijinire programe after-school si programe de orientare si consiliere in cariera); 2) ocupare (informare, consiliere si mediere a muncii, respectiv incluziunea persoanelor vulnerabile la locul de munca dupa angajare). 3) advocacy.
 • Consiliul Director, organul de guvernanta al Fundatiei, este format din 5 membri (1reprezentant din Elvetia si 4 din Romania), alesi pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea reinnoirii mandatului. Membrii Consiliului Director au o vasta experienta de management in domeniul economic si social.

 

Fundația Civitas pentru Societatea Civilă 

 

 • Fundația Civitas a implementat numeroase proiecte și are o experiență considerabilă în acest domeniu: a fost lider de parteneriat și partener in numeroase proiecte finanțate din FSE, prin POSDRU din anul 2010: ”Sprijin integrat Structurilor de Economie Socială (SISES)”, ”RESoRT - Rețeaua Economiei Sociale Rurale bazată pe Tradiții”, ”Punți comunitare”, ”SES-am deschide-te!”, „Biblioteca Bunelor Practici. Concept inovativ de dezvoltare rurală”.
 • In domeniul formării profesionale, din anul 2012, 365 de persoane au participat la cursul acreditat de CA. Pana in prezent, Fundatia Civitas a oferit sprijin si mentorat pentru crearea peste 100 entitati noi, – IMM-uri – firme, asociatii (structuri de economie sociala) atât in mediul rural, cât si in mediul urban, inclusiv cooperative agricole în mediul rural și a înființat o firmă de consultanță – Civitas Consulting SRL din 2008, având ca domeniu principal de activitate consultanța în afaceri.
 • Firma a reusit ca, pâna in prezent, sa deruleze proiecte cu un caracter diversificat, in cadrul unor investitii pe diferite domenii de activitate (productie, prestari servicii, agricultura, infrastructura, turism, dezvoltare rurala) realizate prin diferite linii de finantare.

 

Dezvoltarea locală în responsabilitatea comunității

 

DLRC ”Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității) este o noțiune utilizată de Comisia Europeană pentru a descrie o abordare care inversează politica de dezvoltare tradițională „de sus în jos”.

În cadrul dezvoltării locale, populația locală preia controlul și formează un parteneriat local care elaborează și pune în aplicare o strategie de dezvoltare integrată. Strategia este concepută astfel încât să valorifice punctele forte sau „atuurile” sociale, de mediu și economice ale comunității, mai degrabă decât să compenseze problemele cu care se confruntă aceasta. În acest scop, parteneriatul beneficiază de finanțare pe termen lung și deține puterea de decizie cu privire la modul în care sunt cheltuite fondurile.

Constituirea Grupului de Acțiune Locală Țara Năsăudului este un exemplu de abordare de jos în sus. Acesta primește sprijin fiananciar prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală pentru finanțarea de proiecte locale iar acum, prin intermediul Programului Operațional Capital Uman, misiunea GAL-ului se extinde către activitățile sociale. 

 


Mai jos, abordarea DLRC este explicată pe scurt: