CE SUNT CURSURILE DE CALIFICARE?

CE SUNT CURSURILE DE CALIFICARE?

Proiectul ” „Servicii sociale integrate pentru comunitățile din GAL Țara Năsăudului” propune locuitorilor comunelor, Romuli, Telciu, Coșbuc, Salva, Nimigea, Dumitra, Rebrișoara, Rebra, Șieu-Măgheruș, Șintereag, Parva, Feldru și orașul Năsăud, cursuri de calificare pe următoarele ocupații: 1. Bucătar, 2. Mecanic auto, 3. Coafor Stilist, 4. Îngrijire la domiciliu, 5. Zidar (muncitor în construcții) 6. Confecționer textil.

Cursurile sunt gratuite iar demararea lor se va comunica celor înscriși pe măsură ce se constituire grupele.
Ordonanța 129 din 2000, cu completările ulterioară reglementează modul de organizare a acestor cursuri. Conform acesteia, formarea profesională are principalele obiective:

a) facilitarea integrării sociale a indivizilor în concordanță cu aspirațiile lor profesionale şi cu necesitățile pieței muncii;

b) pregătirea resurselor umane capabile să contribuie la creșterea competitivității forței de muncă;

c) actualizarea cunoștințelor şi perfecționarea pregătirii profesionale în ocupația de bază, precum şi în ocupații înrudite;

d) schimbarea calificării, determinată de restructurarea economică, de mobilitatea socială sau de modificări ale capacității de muncă;

e) însușirea unor cunoștințe avansate, metode şi procedee modern necesare pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;

f) promovarea învățării pe tot parcursul vieții.

Cursurile sunt organizate de furnizori de formare profesională acreditați care pun la dispoziția celor înscriși toate resursele pentru partea teoretică și cea practică a cursului. Partea practică trebuie să reprezinte minim două treimi din întregul curs.

Cursurile pot fi de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare și specializare. În cadrul proiectului se vor organiza cursuri de calificare, definite de lege astfel: ”calificarea, respectiv recalificarea, reprezintă pregătirea profesională care conduce la dobândirea unui ansamblu de competente profesionale care permit unei persoane
să desfășoare activități specifice uneia sau mai multor ocupații;”

Cursanții vor fi evaluați la finalul programului , de către o comisie externă, atât cu privire la competențe practice cât și privind informațiile teoretice acumulate. În urma absolvirii se vor acorda Certificate de calificare profesională emise de Autoritatea Națională pentru Calificări și recunoscute de Ministerul Educației și Ministerul Muncii. Certificatele sunt însoțite de o anexă ce precizează competențele profesionale dobândite.

Durata programelor diferă în funcție de complexitatea calificării și se împart în 3 categorii:
- Calificare nivel 1 – 360 de ore, din care 120 ore teoretice și 240 de ore practice. (Ex: Îngrijitor la domiciliu, Confecționer textil)
- Calificare nivel 2 – 720 de ore, din care 240 de ore teoretice și 480 de ore practice. (Ex: Bucătar, Mecanic auto, Zidar)
- Calificare nivel 3 – 1080 de ore, din care 360 de ore teoretice și 720 de ore practice. (Ex: Coafor – Stilist)