Medierea muncii în GAL Țara Năsăudului, rezultate și provocări în a doua partea a anului.

Medierea muncii în GAL Țara Năsăudului, rezultate și provocări în a doua partea a anului.

Activitatea de medierea muncii, din cadrul proiectului ”Servicii sociale integrate pentru comunitățile din GAL Țara Năsăudului”, a continuat prin întâlnirile comunitare de prezentare a opțiunilor de locuri de muncă dar și de evaluare a așteptărilor reprezentanților grupului țintă. Astfel, în cele 13 comunități: orașul Năsăud și comunele Feldru, Parva, Rebra, Rebrișoara, Romuli, Telciu, Coșbuc, Salva, Nimigea, Dumitra, Șieu – Măgheruș și Șintereag, cu găzduirea primăriilor, au avut loc întâlniri de mediere acolo unde rezidenții acestor localități se află încă în evidența proiectului.

În unele situații, așteptările ambelor părți s-au potrivit, rezultând angajarea persoanelor și atingerea rezultatelor propuse prin proiect. Astfel, până în luna Octombrie a anului 2023, 50 de persoane și-au găsit loc de muncă prin intermediul activităților proiectului, dintre care 75% au fost direct sprijiniți de activitățile de formare și mediere, restul angajându-se prin propria inițiativă în urma activităților de formare.

Întâlnirile organizate în această perioadă au confirmat nevoia de activități complementare pentru persoanele inactive, parte din grupul țintă. Astfel, reies două direcții de lucru, care au fost discutate cu echipa de implementare:

  • Activități de informare și evaluare a nevoilor de angajare și / sau autoangajare pentru persoanele care au motive obiective întemeiate privind inactivitatea profesională. În aceste situații este nevoie de o monitorizare și o comunicare constantă pentru a evalua schimbarea acestui statut în timp.
  • Activități de mediere care să prezinte opțiuni de lucru adaptate precis la așteptările grupului țintă, pentru persoanele care doresc să se angajeze dar sunt constrânse de o serie de factori obiectivi: responsabilitatea directă a creșterii copiilor, îngrijirea bătrânilor etc.

Aceste activități vor continua până la finalul proiectului, cu obiectivul de a ajuta, un număr cât mai made de persoane, din cele 85 participante la cursurile de calificare, să dobândească un loc de muncă.